Rozlíšiť pravdu od klamstva v dnešnej dobe nie je jednoduché.

Hoaxy a fake news sa stali populárnou realitou súčasného storočia. Ich masívnemu šíreniu výrazne napomáha internet spolu so sociálnymi sieťami. Overené informácie sú tak mnohokrát nahrádzané polopravdami, vytvárajú predsudky a mylné predstavy v celej spoločnosti. Práve z toho dôvodu je dnes dôležité vedieť kriticky premýšľať, prijímať správy z viacerých zdrojov a hľadieť na ne objektívne. Niekedy môžu byť jednoduché pravdy či šokujúce fotografie len klamlivou manipuláciou. V tomto kvíze si môžete sami na sebe overiť, či dokážete rozlíšiť pravdu od skreslenej reality.

Hoaxy a fake news sa stali populárnou realitou súčasného storočia. Ich masívnemu šíreniu výrazne napomáha internet spolu so sociálnymi sieťami. Overené informácie sú tak mnohokrát nahrádzané polopravdami, vytvárajú predsudky a mylné predstavy v celej spoločnosti. Práve z toho dôvodu je dnes dôležité vedieť kriticky premýšľať, prijímať správy z viacerých zdrojov a hľadieť na ne objektívne. Niekedy môžu byť jednoduché pravdy či šokujúce fotografie len klamlivou manipuláciou. V tomto kvíze si môžete sami na sebe overiť, či dokážete rozlíšiť pravdu od skreslenej reality.

Hoaxy a fake news sa stali populárnou realitou súčasného storočia. Ich masívnemu šíreniu výrazne napomáha internet spolu so sociálnymi sieťami. Overené informácie sú tak mnohokrát nahrádzané polopravdami, vytvárajú predsudky a mylné predstavy v celej spoločnosti. Práve z toho dôvodu je dnes dôležité vedieť kriticky premýšľať, prijímať správy z viacerých zdrojov a hľadieť na ne objektívne. Niekedy môžu byť jednoduché pravdy či šokujúce fotografie len klamlivou manipuláciou. V tomto kvíze si môžete sami na sebe overiť, či dokážete rozlíšiť pravdu od skreslenej reality.Diskusia - čo si o tom myslíte?

ZDIEĽAŤ NA FACEBOOK