Ochrana zdravia ako priorita pre všetkých zamestnávateľov

Záchranná služba
5 672

Zdravie a ochrana zdravia by mali byť prioritou všetkých zamestnávateľov, firiem, konateľov firiem. Aj napriek tomu však viacerí zamestnanci nemajú dobré a hlavne bezpečné podmienky na prácu a práve kvôli nevyhovujúcim podmienkam dávajú výpovede.

Slovensko je priemyselnou krajinou a za posledné roky k nám prišlo veľké množstvo zahraničných firiem. Ak podnikáte, zabezpečte zamestnancom adekvátne podmienky na prácu, aby nebolo ohrozené ich zdravie.

Zdravotná služba na eventoch

Ak vaša firma pravidelne organizuje eventy, či iné podujatia, okrem kvalitnej organizácie je potrebné klásť dôraz na zabezpečenie zdravotnej služby na eventoch. Rôzne podujatia alebo eventy musia mať na mieste záchrannú zdravotnú službu pre každý prípad. Na takýchto veľkých akciách, kde sa nachádza veľké množstvo ľudí, je priam nevyhnutné, aby bola záchranná služba priamo na mieste. V prípade, že sa niekomu niečo stane, bude môcť zareagovať okamžite, čo môže v mnohých prípadoch zachrániť život.

Zabezpečte zdravotnú službu na eventoch a poskytnite všetkých účastníkov eventu prvú pomoc, ak to bude potrebné. Viaceré súkromné záchranné služby ponúkajú službu zdravotnej služby na podujatiach a eventoch. Využite túto možnosť a myslite predovšetkým na ochranu zdravia.

Vzdelávanie v oblasti prvej pomoci

Ak myslíte na ochranu zdravia zamestnancov, odporúčame vám najať si súkromnú záchrannú službu, ktorá zabezpečí vzdelávanie v oblasti prvej pomoci. Súkromná záchranná služba Event Medical Solutions s.r.o. vám vie zabezpečiť semináre prvej pomoci. Tieto semináre naučia zamestnancov, ako sa postarať o kriticky chorú osobu v prípade, že sa bude dusiť, alebo bude potrebné ju oživiť.

Predlekárska prvá pomoc môže pacientovi zachrániť život, preto ak chcete zvýšiť bezpečnosť zamestnancov a chrániť ich zdravie, vzdelávanie v oblasti prvej pomoci by mala byť pre vás samozrejmosť.

Zdroj obrázku:
Jaromir Chalabala / Shutterstock.com