Určite ste už počuli o tom, že na vlastné podnikanie nemusíte využívať klasické kancelárske priestory, ktoré v mnohých prípadoch len zaberali čas a energiu ich majiteľom. Nehovoriac o tom, že vďaka ich prevádzke a riadení bola vaša peňaženka ľahšia o niekoľko stoviek eur mesačne.

Dnes si stačí založiť virtuálne sídlo, ktoré nepotrebuje žiadneho zamestnanca s mesačnou mzdou. Máte adresu, prostredníctvom ktorej komunikujete s úradmi a obchodnými partnermi. Takáto kancelária je aj pridanou hodnotou pre váš podnik, pretože tieto služby si našli uplatnenie najmä vo väčších mestách, ktoré sú zárukou vyššej hodnoty z pohľadu obchodných partnerov.

Jednoduchá zmena bez sťahovania

Novinka virtuálneho sídla, ktorú využíva stále viac podnikateľov. Ešte horúcejším trendom v tejto oblasti je aj vybavenie trvalého pobytu v Bratislave. V podstate je to rovnaký princíp, ktorý však nevyužíva podnikateľ a právnická osoba. Je to služba určená ľuďom, ktorí z konkrétnych dôvodov potrebujú získať pečiatku trvalého pobytu.

Trvalé aj prechodné riešenie

Ide o adresu hlavného mesta. Určite ste sa už stretli s problémom, že bez trvalého pobytu si nemôžete uplatniť žiadne výhody, ktoré konkrétne územie ponúka. S týmto pobytom všetko vyriešite. Sídlo, v ktorom bude váš trvalý pobyt nepodlieha možnosti vypovedania nájmu, pretože je v osobnom vlastníctve. Získate klasickú poštovú schránku a tá bude riadne označená pre všetky účely úradnej a osobnej komunikácie. O doručenej pošte budete vždy načas informovaní, takže vám nič dôležité nemôže ujsť.

Ak vám nevyhovuje riešenie trvalé zvoľte si inú cestu. Platí to najmä v prípade pracujúcich ľudí, mimo svojho trvalého bydliska. Ak sa tu zdržiavate viac ako 3 mesiace, ste povinný nahlásiť svoje prechodné bydlisko na príslušnom úrade. Pokiaľ vám ho neposkytne správca budovy a nájomca bytu,


objednajte si prechodný pobyt cez internet. Nedôjde k žiadnemu porušeniu zákona a naopak vám to do života prinesie veľmi veľa výhod.


Diskusia - čo si o tom myslíte?

ZDIEĽAŤ NA FACEBOOK