Viete, ako súvisí norma ISO 9001 s kvalitou produktov a služieb?

609

Keď sa spomenú ISO normy, zväčša sa hovorí o norme ISO 9001. Tá sa považuje za akési „základné“ ISO. Aj keď každá ISO norma sa zaoberá inými aspektami fungovania firmy, takže sa nedá povedať, že nejaká konkrétna „stojí“ nad inými.

ISO 9001 vám pomôže na ceste ku kvalitným produktom a službám

Ak však vašich zákazníkov bude zaujímať, či máte ISO, budú myslieť práve normu ISO 9001. Dôvod, prečo je tomu tak, je v podstate jednoduchý: v ISO 9001 ide o kvalitu.

Je preto samozrejmé, že v súvislosti s normou ISO 9001 sa stretávame aj s pojmami ako sú kvalita, certifikát kvality, či systém manažérstva kvality. Norma ISO 9001 totižto prináša pre firmy odporúčania, požiadavky a usmernenia k tomu, aby poskytovali kvalitné produkty, či služby. Ide samozrejme o splnenie požiadaviek zákazníka a naviac aj o dodržiavanie právnych predpisov a podmienok regulačných úradov.

Požiadavky zákazníka sú prvoradé

Ako sa však v norme ISO 9001 definuje kvalita? ISO 9001 v pojmoch odkazuje na ISO 9000. Kvalita (akosť) je podľa ISO 9000 stupeň splnenia požiadaviek, ktoré sú stanovené, všeobecne sa predpokladajú, alebo sú záväzné súborom vnútorných znakov.

Ako určite správne tušíte, tieto požiadavky určuje práve zákazník. Dalo by sa tak povedať, že zákazníci tak ukazujú firmám, čo a v akej kvalite majú ponúkať. Jedným z kľúčových bodov pre zlepšovanie kvality je porovnávanie sa s konkurenciou. Veď ak zákazník nie je spokojný s ponukou jednej firmy, obráti sa na jej konkurenciu.

Samozrejme, aby bola firma schopná ponúkať kvalitné produkty a služby, musí mať vyvinutý spomínaný systém manažérstva kvality. Všetky procesy a postupy musia byť riadené a usmerňované práve so zreteľom na kvalitu.

Zdroj obrázku: Wright Studio / Shutterstock.com