Životnosť tepelných čerpadiel – ako je to naozaj?

Zdroj obrázku: Seksun Guntanid / Shutterstock.com
554

Jedným z mýtov spojenými s tepelnými čerpadlami je ich krátka životnosť. Na nižšie uvedených riadkoch sa dozviete, ako je to s dlhodobou spoľahlivosťou tohto zdroja tepla naozaj.

K prvému masívnemu rozšíreniu tepelných čerpadiel v Európe došlo v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, kedy domácnosti v Škandinávii začali nahrádzať do tej doby populárne kotly na vykurovacie oleje práve tepelnými čerpadlami. V časopisoch zameraných na obnoviteľné zdroje energií či energetiku všeobecne je dodnes možné nájsť zmienky o tom, že ešte dnes sú vo Švédsku v prevádzke tepelné čerpadlá inštalované v tejto dobe.

Zdá sa vám to podozrivé? Pokračujte v čítaní!

K masívnemu rozširovaniu tepelných čerpadiel dochádzalo aj v uplynulých rokoch, t. j. obdobie prechodu od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie. V USA majú ambíciu využívať tepelné čerpadlá vo všetkých federálnych budovách s tým, že projektovaná životnosť týchto zdrojov tepla a teplej vody je 50 rokov. To je zhruba doba, ktorá uplynula od prvého ropného šoku v roku 1973, ktorý bol spúšťačom rozširovania tepelných čerpadiel v Škandinávii.

Stále nie ste presvedčení?

Aj v Českej republike nájdeme tepelné čerpadlá, ktoré svojim majiteľom slúžili bez problémov dlhé roky. Týmto čerpadlom je jednotka IVT ENERGY FOCUS 20 inštalovaná v roku 1993, ktorou sa majitelia rozhodli vymeniť za modernejšie a úspornejšie tepelné čerpadlo zem/voda IVT PremiumLine EQ E13. V tomto prípade išlo o životnosť 27 rokov (k výmene došlo v roku 2020) s tým, že tepelné čerpadlo stále bolo schopné bezproblémovej prevádzky.

Skúsenosti zo zahraničia, kde k rozšíreniu tepelných čerpadiel došlo oveľa skôr ako v tuzemsku ukazujú, že majitelia tepelných čerpadiel sa nemusia obávať o životnosť tohto zdroja tepla. Zároveň, dnes sú na trhu dostupné ešte odolnejšie jednotky, na pravidelný servis menej náročnejšie a úspornejšie ako čerpadlá uvádzané do predaja v posledných troch dekádach minulého storočia.