Záujem o tepelné čerpadlá na Slovensku raketovo rastie, má to ale aj svoje nevýhody …

Tepelné čerpadlo
5 731

Nenechajte sa mýliť! Absolútny počet inštalovaných tepelných čerpadiel je na Slovensku veľmi nízky, nárast objemu tepla vyrobeného z tohto zdroja je však druhý najvyšší v rámci 21 trhov sledovaných Európskou asociáciou pre tepelné čerpadlá (EHPA). Informácie o trendoch v oblasti zabezpečovania tepla pre domácnosti naznačujú, že budúcnosť na Slovensku patrí tepelným čerpadlám.

A to konkrétne tepelným čerpadlám vzduch/voda a zem/voda, ktoré majú na celkovom objeme vyrobeného tepla najvyššie podiely. Týmto sa Slovensko odlišuje od krajín typu Fínsko, Estónsko, Dánsko, Taliansko a ďalších „tradičných“ trhov s tepelnými čerpadlami, kde najväčší diel tepla pochádza z čerpadiel typu vzduch/vzduch.

Rastúci záujem domácností automaticky znamená zvýšenú atraktivitu pre obchodníkov, kedy sa niektorí z nich dopúšťajú nečestného konania, napr.

  • uvádzanie nepravdivých údajov o výkone tepelného čerpadla,
  • uvádzanie nepravdivých údajov o prevádzkovom hluku tepelného čerpadla,
  • predaj tepelných čerpadiel, kde pre servisovanie nie je vybudovaná dostatočne kvalitná sieť technikov,
  • predaj tepelných čerpadiel, ktorých hlavné komponenty nezodpovedajú národným normám.

K podvodom dochádza naprieč Európou

Treba podotknúť, že toto konanie nie je výsadou Slovenska, dochádza k nemu aj v ďalších európskych krajinách. Práve rozsah neetického konania viedol k vzniku európskej značky kvality Q, ktorú získajú tepelné čerpadlá, ktoré preukázateľne spĺňajú tieto podmienky:

  • Výkon tepelného čerpadla overil nezávislý skúšobný ústav, tepelné čerpadlo zároveň spĺňa minimálne stanovené požiadavky na výkon.
  • Tepelné čerpadlo spĺňa požiadavky na úroveň prevádzkového hluku.
  • Výrobca či dovozca majú vybudovanú dostatočnú servisnú sieť s reakčnou lehotou 24 hodín.
  • Na hlavné komponenty tepelného čerpadla sa vzťahuje záruka dodávok 10 rokov.
  • Na tepelné čerpadlo je poskytovaná plnohodnotná dvojročná záruka.

Pri porovnávaní sa držte overených faktov, nedajte na sľuby

Pri porovnávaní tepelných čerpadiel sa teda najskôr informujte, či uvádzané ukazovatele overil nezávislý skúšobný ústav a tepelné čerpadlo získalo európsku značku kvality Q. Len v tomto prípade si môžete byť istí, že porovnávate informácie o výkone, ktoré je tepelné čerpadlo schopné dosiahnuť aj v reálnej prevádzke.

Porovnávané údaje potom čerpajte z informačného listu tepelného čerpadla, ktorý je predajca povinný zahrnúť do brožúry výrobku, a technického listu tepelného čerpadla. Vyhnite sa naopak porovnávaniu parametrov, ktoré predajca deklaroval slovne či prostredníctvom marketingových materiálov.

Vyššie uvedené kroky vám pomôžu dosiahnuť to, že vám tepelné čerpadlo bude robiť radosť lacnou a bezproblémovou prevádzkou, a to po dlhé roky.

Zdroj obrázku:
Christian Delbert / Shutterstock.com