Chcete vedieť, v akom stave je vaša elektrická sieť?

Elektrická sieť
3 111

Kvalitná elektrická sieť je dôležitá pre naše každodenné životy, keďže bez elektriky si už len ťažko vieme predstaviť život. Mať kvalitnú elektrickú sieť je taktiež dôležité pre spoločnosti, aby nebol sťažený alebo inak ohrozený ich chod a samosprávy, aby v nich všetko fungovalo tak, ako má.

Všetko treba dôkladne zanalyzovať

Každá spoločnosť alebo samospráva, ktorá si chce byť istá, že jej elektrická sieť je spoľahlivá, by si mala nechať vypracovať analýzu elektrickej siete. Takáto analýza a meranie elektrickej siete má za úlohu odhaliť nepriaznivé hodnoty, ktoré môžu poškodiť elektrické zariadenia, prípadne spôsobiť ich výpadok.

Analýza sa robí prostredníctvom kalibrovaného trojfázového analyzátora, pomocou ktorého môžete získať podrobný prehľad o zmenách harmonického napätia, prúdu, frekvencie, spotreby, kmitania a nevyváženosti fáz. Okrem toho zistíte účinnosť meniča energie, dozviete sa aj akou veľkou energiou plytváte v dôsledku zlej kvality elektrickej siete a celkové energetické zhodnotenie.

Ak sa v takejto detailnej analýze elektrickej siete, jej stavu a výskytu nežiaducich vyšších harmonických frekvencií nevyznáte, odborníci, ktorí vám spravia analýzu, vám v spracovanom protokole odporučia rozsah opatrení na odstránenie prípadných nežiaducich stavov, rovnako ako možné opatrenia na kompenzáciu jalového výkonu.

Lokalizovaná porucha sa rieši ľahšie

V každej elektrickej sieti vznikajú poruchy. Predchádzať sa im dá, úplne zabrániť nie. Preto je v prípadoch, keď je porucha niekde v káblovom vedení, potrebné vedieť poruchu spoľahlivo nájsť.

Firmy s pokročilým technologickým vybavením vám bez problémov spravia lokalizáciu káblových porúch. Nájdete a identifikujete tak rôzne poruchy ako medzižilový skrat, preseknutie alebo iné prerušenie vodiča, poškodenie izolácie, zatečenie kábla a vysokoodporové poruchy. Následné riešenie takýchto porúch bude potom rýchlejšie a jednoduchšie.

Zdroj obrázka:
Autor: Project Architect / Shutterstock.com