Septik ako jediné riešenie pre tých, ktorí nemajú kanalizáciu

Septik
5 735

Aj keď žijeme v 21. storočí, v mnohých regiónoch na Slovensku nie je kanalizácia. Mnohé domácnosti si tak musia zabezpečiť odvoz odpadových vôd na vlastné náklady. Vývoz splaškov musí byť pravidelne realizovaný, inak hrozí znehodnotenie žumpy.

Ak ale chcete ušetriť peniaze a zároveň vyriešiť problém s absenciou kanalizačnej prípojky, využite možnosť zaobstarať si septik.

Dvojkomorová žumpa, ktoré šetrí životné prostredie

Moderné septiky sú vlastne dvojkomorové žumpy, ktoré prečisťujú odpadové vody v rámci svojej konštrukcie. V mnohých domácnostiach za účelom šetrenia vypúšťajú odpadové vody do pôdy a do vody, pričom si neuvedomujú, že ohrozujú podzemné vody, ale aj iné vodné toky.

Ak si vyberiete moderné septiky, máte istotu, že šetríte životné prostredie a zároveň aj financie. Vyhnete sa častému vývozu odpadových vôd a ušetríte nemalé peniaze.

Septik sa skladá z dvoch komôr, kde sa prečisťujú odpadové vody a zbavujú sa veľkej časti kalu, ktorý by po vypustení do pôdy mohol ohroziť kvalitu vody a podzemných vôd.

Pripravená jama a prejazdová doska

Ak nemáte kanalizáciu, jediným riešením, ako vyriešiť tento problém, je zaobstarať si septik. Vo väčšine prípadov je ale potrebné pripraviť si jamu, do ktorej vám firma predávajúca septiky vloží váš nový septik. Či už si budete objednávať dobré žumpy zo Žiliny, alebo z iného mesta, uprednostňujte také, ktoré vám do vopred pripravenej jamy vložia váš nový septik.

V prípade, že budete dávať nový septik na miesto, kadiaľ prechádzate autom, vtedy je potrebné si dokúpiť prejazdovú dosku. Vo väčšine prípadov sa predáva spolu s ostatným príslušenstvom.

Septiky sú jediným riešením pre tých, ktorí bývajú v časti, kde nie je kanalizácia. Ak chcete ušetriť na vývoze odpadových vôd a záleží vám na životnom prostredí, uprednostnite moderný septik.

Zdroj obrázku:
DyziO / Shutterstock.com