Dobrá pohrebná služba vám pomôže v tých najťažších chvíľach

Pohrebná služba
5 722

Život neprináša len radostné chvíle, ale občas sa stane, že nás postihne strata niekoho blízkeho. Bývajú to ťažké chvíle, avšak potrebujete byť aj vtedy silný, aby ste vášmu milovanému pripravili dôstojnú rozlúčku.

Pomôžu vám so všetkým

Je pochopiteľné, že vtedy človek ťažko hľadá silu na zorganizovanie všetkého potrebného. Ak potrebujete zabezpečiť pohrebné služby vo Zvolene, sú pohrebníctva, na ktoré sa môžete obrátiť nonstop. Ponúkajú kompletné zariadenie poslednej rozlúčky s ľudským a citlivým prístupom.

Aké služby vám zabezpečia? V prvom rade prevoz zosnulého v rámci celého Slovenska a Európskej Únie z domov, domovov dôchodcov, nemocníc a doliečovacích zariadení. Ak sa úmrtie stane v noci, nemusíte ihneď vyberať konečnú rakvu, ale vyberiete ju a spolu s ňou vybavíte všetky potrebné náležitosti ráno.

Výkop hrobovej jamy bude zabezpečený s dbaním na celkovú úpravu hrobu a jeho okolia. Samozrejmosťou je zorganizovanie cirkevnej alebo civilnej rozlúčky. V prípade kremačných obradov bude zabezpečený prevoz do krematória v Banskej Bystrici, prípadne Leviciach.

Nebudete na všetko sami

Nemusíte sa báť ani o zabezpečenie potrebných náležitostí na matričnom úrade. Pohrebná služba sa postará o zápis do knihy úmrtí, vybavenie úmrtného listu, tlačiva so žiadosťou o príspevok na pohreb a aj odovzdanie občianskeho preukazu zosnulého.

Na počkanie vám vyhotovia smútočné oznámenie, parte. K tomu sa viažu aj grafické služby súvisiace s úpravou fotografií na parte a do obradných miestností.

Zabezpečia vám aj kvetinovú výzdobu smútočnej obradnej miestnosti a to v ktoromkoľvek Dome smútku. Tak isto pri výbere rakvy sa pohrebná služba postará aj o pohrebné doplnky na rakvu, kytice, vence a ikebany.

Vybavovaniu množstva vecí sa ani v takýchto smútočných chvíľach jednoducho nevyhnete. Preto je dobré obrátiť sa na spoľahlivú pohrebnú službu, ktorá vám v týchto ťažkých chvíľach maximálne pomôže zvládnuť všetko potrebné.

Zdroj obrázka:
New Africa / Shutterstock.com