Chráňte duševné vlastníctvo vašej firmy pomocou ochrannej známky

954

Plagiátorstvo a kopírovanie sa netýka len záverečných prác, ale aj sveta biznisu. V záujme každej spoločnosti preto je, aby si chránila svoje duševné vlastníctvo. Napríklad aj prostredníctvom ochrannej známky.

Čo je ochranná známka?

Ide o grafické alebo akékoľvek iné označenie, ktoré spoločnosť, značku, či výrobok odlišuje od konkurencie a ako sme už spomenuli v úvode, chráni jej duševné vlastníctvo. Väčšinou sa týka loga, či názvu firmy, názvu produktu, sloganu a samozrejme aj kombinácií týchto vecí.

Ochranná známka slúži na ochranu spoločnosti pred plagiátorstvom, kopírovaním a podobnými nekalými praktikami, ktoré zväčša prichádzajú od konkurencie. Na práva duševného vlastníctva svojej firmy skrátka treba myslieť predtým, ako bude neskoro.

Nielen ochrana, ale aj imidž

Ochranné známky sa však často spájajú aj s niečim iným. Na mysli máme kvalitu a hodnotu spoločnosti a tým pádom aj jej produktov, či služieb. Ochranná známka tak nepriamo zvyšuje hodnotu spoločnosti. A čo sa týka registrovaných produktov a služieb, potenciálni zákazníci budú vďaka ochrannej známke vedieť, že ide o originál a zároveň takéto produkty a služby zlepšujú imidž značky.

Čo sa týka ochranný známok, poznáme 3 typy, ktoré sa odlišujú teritóriom, na ktorom platia. Firma sa tak môže uchádzať o národnú ochrannú známku (platí na území štátu, ktorého úrad ju registroval), európsku ochrannú známku (určená pre subjekty, ktoré ponúkajú svoje produkty a služby v rámci EÚ) a medzinárodnú ochrannú známku (platná pre produkty a služby, ktoré subjekt prihlásil do všetkých členských krajín Madridského systému).

Otázkou tak ostáva, ako si zaregistrovať ochrannú známku? Ak to chcete mať bez komplikácií a stresu a popritom ušetriť čas a energiu, obráťte sa na advokátsku kanceláriu, ktorá má oprávnenie a licenciu na vykonávanie registrácií ochranných známok.

Zdroj obrázka:

Autor: Andrey_Popov / Shutterstock.com