Nedarí sa vám v podnikaní? Pomôžeme vám stať sa opäť konkurencieschopnými

983

Inflačná a energetická kríza spôsobila pokles tržieb u viacerých firiem. Pochopiteľne, žiaden podnikateľ nie je spokojný, keď sa jeho firme prestane dariť a prestane produkovať také tržby aké produkovala pred krízou.

Ak sa vám ale nedarí byť konkurencieschopnou firmou, poradíme vám ako sa ňou opäť stať.

Zamerajte sa na kvalitu produktov a služieb

Darmo môžete byť úspešný v podnikaní, keď neponúkate kvalitné výrobky/služby. Zákazník, ktorý k vám aj príde, sa k vám po negatívnej skúsenosti nevráti – nenakúpi u vás. Ak chcete byť konkurencieschopnou firmou, skvalitnite výrobné procesy a predávajte kvalitné produkty, ktoré majú dlhú životnosť a dokážu poslúžiť dlhé roky. Vaša pozornosť by sa mala sústrediť na spokojnosť zákazníka a naplnenie jeho požiadaviek.

Potvrdiť kvalitu služieb a výrobkov môžete získaním certifikátu ISO 9001. Ak ho budete mať, zákazník tak bude mať istotu, že práve vaša firma produkuje kvalitné výrobky, resp. poskytuje kvalitné služby, a to ešte skôr, ako u vás nakúpi. Zavedený systém manažérstva kvality sa odzrkadlí na vašich tržbách. Zníži sa tak počet reklamácií, budú pribúdať pozitívne referencie a ruke v ruke vám bude rásť aj počet zákazníkov. Zároveň lepší systém manažérstva kvality sa odzrkadlí aj na práci zamestnancov. Zamestnanci sú motivovaní a sú spoľahliví v plnení svojich povinností.

Vytvorte zamestnancom dobré podmienky na prácu

Nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí je problém nájsť kvalifikovaného zamestnanca na dané pozície. Ak chcete byť konkurencieschopnou firmou, vytvorte všetkým svojim zamestnancom dobré podmienky na prácu. Minimalizujte riziko pracovného úrazu, dodajte im kvalitné stroje, poskytnite adekvátnu mzdu. Dávno platí, že spokojný zamestnanec = prosperujúca firma.

Odporúčame certifikát ISO 45001, vďaka ktorému bude všetkým jasné, že vaša firma zabezpečuje ochranu zdravia zamestnancov a ich bezpečnosť pri práci.

Ak sa budete neustále venovať analyzovaniu nebezpečenstiev na pracovisku, pomôže to nielen vašim zamestnancom, ale aj vám ako podnikateľovi.

Zdroj obrázka:

Autor: Roman Samborskyi / Shutterstock.com