Čo vás čaká na preventívnej prehliadke u vášho gynekológa?

911

Jednou z najviac zanedbávaných preventívnych prehliadok je tá u gynekológa. Na tú majú každoročne nárok všetky ženy, ktoré majú 18 a viac rokov, prípadne aj mladšie ak otehotneli ešte pred osemnástkou.

Anamnéza a poradenstvo

A teraz si dámy vstúpte do svedomia. Chodíte na preventívnu prehliadku k svojmu gynekológovi Trenčín poctivo? Nie? A pomohlo by vám ak by ste vedeli, čo vás na tejto preventívnej prehliadke čaká? Tak vám to povieme.

Počas preventívnej prehliadky bude gynekológ v prvom rade zisťovať vašu anamnézu. Poučí vás o rôznych rizikových faktoroch, napríklad o zvýšenom riziku gynekologických malignít v prípade pozitívnej rodinnej anamnézy.

Váš gynekológ vám na preventívnej prehliadke môže aj poskytnúť odborné poradenstvo týkajúce sa antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, či prevencie sexuálne prenosných ochorení. Vás však určite zajímajú hlavne vyšetrenia, ktoré sú súčasťou preventívnej prehliadky. Poďme teda na ne.

Ktoré vyšetrenia sa robia a kedy?

Komplexné gynekologické vyšetrenie, ktoré robí gynekológ na preventívnej prehliadke, zahŕňa palpačné vyšetrenie prsníkov a ultrasonografické vyšetrenie sondou (vaginálne a abdominálne). Tieto dve vyšetrenia sú úplný základ.

Sú tu aj ďalšie vyšetrenia, ktoré sa však nevykonávajú vždy. Napríklad každé dva roky sa robí USG prsníkov Bratislava. Ak má žena dokázanú mutáciu BRCA 1 génu, každého polroka podstúpi odber krvi. Raz za rok (ale od veku 35 rokov) sa odber krvi robí aj v prípade pozitívnej rodinnej anamnézy karcinómu vaječníkov.

Dôležitá je aj prevencia proti rakovinám prsníka a krčka maternice. Na RTG mamografiu chodia raz za 2 roky ženy vo veku 40 – 69 rokov a cytológia biologického materiálu z krčka maternice sa vykonáva u žien vo veku 23 – 64 rokov. Prvé dva odbery nasledujú po roku a ak sú negatívne, opakujú sa raz za 3 roky. V spomínaných 64 rokoch sa tento skríning ukončí ak posledné 3 boli negatívne.

Zdroj obrázka:

Autor: Peakstock / Shutterstock.com