Ako prebieha likvidácia spoločnosti?

13 069

Sen o založení vlastnej spoločnosti má množstvo ľudí. Je to spôsob, ako sa v kariérnom živote skutočne postaviť na vlastné nohy a byť si tak „sám sebe pánom“. Cesta to však vôbec nie je jednoduchá.

Nie každý je v podnikaní úspešný

Samotný proces zakladania s.r.o. ešte vôbec nemusí byť zložitý, obzvlášť ak si vlastnú s.r.o. necháte založiť. S jej premenou na úspešnú spoločnosť vám však už nikto nepomôže. To budete musieť zvládnuť vo vlastnej réžii.

Nie každému sa to však podarí. Nie je preto nič nezvyčajné, že sa takýto pokus o vybudovanie úspešnej spoločnosti končí jej likvidáciou. To je zdĺhavý proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov, hlavne kvôli rôznym zákonným lehotám.

Je však potrebné povedať, že proces likvidácie spoločnosti, keďže sa deje mimosúdne, je pre všetky zúčastnené strany oveľa lepšou variantou ako rôzne súdne prieťahy. Samozrejme, spoločnosť musí mať dostatok majetku na vysporiadanie všetkých svojich záväzkov. A to v plnej výške.

Prvoradé sú záväzky voči veriteľom

O čo vlastne v likvidácii spoločnosti ide? Zjednodušene povedané, zistí sa počas nej všetok majetok spoločnosti, uhradia sa záväzky a takzvaný likvidačný zostatok sa rozdelí medzi spoločníkov, či akcionárov.

Na začiatku likvidácie sa vždy určí likvidátor, ktorý začne konať v mene spoločnosti namiesto konateľa (ale likvidátorom môže byť aj konateľ). Podstatné je, že likvidátor môže robiť len také úkony, ktoré vedú k likvidácii spoločnosti.

Hlavnou povinnosťou likvidátora je vyhotovenie zoznamu majetku spoločnosti a zoznamu jej pohľadávok. A to do 45 dní od oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie. Veritelia môžu počas likvidácie prihlasovať svoje pohľadávky.

Likvidátor nemôže vyplatiť podiel na likvidačnom zostatku právoplatným osobám až pokiaľ nebudú vyriešené nároky všetkých známych veriteľov. Až po splnení všetkých povinností sa podáva návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Zdroj obrázku: Eviart / Shutterstock.com