Tipy pre bezpečnosť zamestnancov a riadenie rizík

7 002

V obchodných aj výrobných prevádzkach je potrebné dodržiavať normy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Aj tieto veci dokážu byť hodnotným prvkom modernej firmy a motiváciou pre zamestnancov, ktorí v nej pracujú. Prinášame vám preto krátky pohľad na túto tému. Pričom sa v závere článku dozviete, ako to funguje v praxi a pri manipulácii s ťažkými bremenami.

Norma ISO 45001

ISO 45001 je norma pre posudzovanie systémov manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jej princípom pre identifikovanie rizika na pracovisku, jeho riadenie a minimalizáciu následkov. ISO 45001 tak chráni zamestnancov pred rizikami na pracovisku a poškodením zdravia. 

V rámci riadenia rizík na pracovisku sa kladie dôraz predovšetkým na prevenciu, a to predvídaním možných rizík, ktoré sa pri jednotlivých činnostiach na pracovisku môžu vyskytnúť. Norma ISO 45001 tak pomáha riadiť a kontrolovať riziká a zvyšovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

Normu ISO 45001 je zároveň možné zlúčiť s normami ISO 9001 a ISO 14001. Vďaka tomu je možné dosiahnuť integráciu všetkých týchto systémov a vytvorenie jedného celku. Táto norma vám navyše prinesie aj výhody v konkurenčnom boji na trhu. Pomáha totiž využiť nové obchodné príležitosti u tých záujemcov, ktorí jej dodržiavanie požadujú a zlepšovať váš image.

Potreba BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je jednou z povinností zamestnávateľa voči zákonu aj jeho zamestnancom. Zo zákona je preto každý zamestnávateľ povinný vykonať aspoň raz za dva rokyškolenie BOZP. Môže tak urobiť prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo si na vykonanie školenia objednať služby externého dodávateľa. Dôsledná BOZP prinesie vašej firme aj zamestnancom viacero výhod:

  • znižuje počet pracovných úrazov;
  • zlepšuje pracovné podmienky;
  • zlepšovaním pracovného prostredia zmenšuje jeho negatívny vplyv na zdravie zamestnancov.

Profesionálne služby BOZP vám navyše pomôžu zdokonaliť systém eliminácie rizík a zvyšovania bezpečnosti vo vašej firme.

Priamočiare pohony TMP

Vo výrobných aj obchodných prevádzkach je potrebné často posúvať, zdvíhať alebo vyklápať aj rôzne ťažké predmety. Predsa len stroje nahrádzajú chýbajúcu silu človeka už veľmi dlho.  Na tento účel sa využívajú priamočiare pohony TMP. Tieto pohony majú upínacie otvory na dvoch stranách. To ich predurčuje na použitie vo všetkých polohách a bez rizika ohrozenia bezpečnosti zamestnanca.

Priamočiare pohony TMP môžete používať na rôzne vysokú záťaž. Pri manipulácii s predmetmi okrem toho pomáhajú dosiahnuť presnú synchronizáciu pohybu. Pri objednávaní tohto produktu máte na výber modely so závitkovým prevodom alebo s prevodom na jednu otáčku. 

Priamočiare pohony TMP si môžete objednať pre rôzny zdvih tak, aby presne vyhovovali vašim potrebám. A pokiaľ sa budete snažiť dodržiavať bezpečnosť pri ich obsluhe, zjednoduší vám to prácu a firme prinesie zisk.