Zaobstarajte si DPF filter, ktorý chráni životné prostredie

Auto
5 586

Kvalita životného prostredia je veľmi zlá. Automobilový priemysel výrazne zhoršuje kvalitu životného prostredia, no odstrihnúť sa úplne od automobilov nepripadá do úvahy. Automobily sú dnes veľmi dôležitou súčasťou domácnosti a nevieme si bez nich predstaviť ani jeden deň.

Kvalitu ovzdušia znižujú predovšetkým dieselové autá. Dieselové autá vypúšťajú do ovzdušia nebezpečné výfukové plyny, ktoré zhoršujú kvalitu životného prostredia. Vzhľadom na sprísňujúce sa podmienky emisných noriem EURO, boli do áut zavádzané DPF filtre.

DPF filter – filter pevných častíc

DPF filtre, známe aj ako filtre pevných častíc, boli zavádzané do áut so vznetovými, resp. dieselovými motormi. Ak by ste chceli vedieť, ako toto zariadenie funguje, predstavte si ho ako zariadenie, ktorého úlohou je filtrovať pevné častice výfukových plynov a regulovať tak množstvo nebezpečných látok v ovzduší. DPF filter si v podstate plní aj ekologickú funkciu. Chráni životné prostredie tým, že bráni vypúšťaniu nebezpečných látok výfukových plynov do ovzdušia, ktoré všetci dýchame. Cena filtra pevných častíc sa výrazne nemení, preto ak vám v aute chýba tento filter a máte dieselové auto, čím skôr si ho nechajte zaviezť aj do vášho auta.

Regenerácia filtra

Keďže je to zariadenie, ktoré má filtrovať pevné častice výfukových plynov, musíte rátať s tým, že tento filter sa bude zanášať. Existujú viaceré spôsoby regenerácie DPF filtrov, no len výrobcovia DPF filtrov vám poradia, ako spustiť regeneráciu DPF filtra.

Správny spôsob čistenia vám pomôže predísť komplikáciám s DPF filtrom a následným znefunkčnením celého automobilu. Akonáhle sa DPF filter nevyčistí, nie je možné automobil využívať.

Na záver nezabúdajme pripomenúť, že toto zariadenie, čiže DPF filter, je certifikovaný, čo naznačuje, že je kvalitný a môžete sa naň spoľahnúť.