Čo by mohlo výrazne znížiť bezpečnosť zamestnancov vo firme?

Bezpečnosť zamestnancov
10 599

Zdravie a ochrana zdravia by mala byť prioritou každého podnikateľského subjektu. Napriek tomuto sa zamestnanci vo viacerých firmách sťažujú na neadekvátne podmienky na prácu.

Viete ale čo by mohlo výrazne znížiť bezpečnosť zamestnancov vo firme?

Zlá ochrana objektov pred požiarmi

Elektrický skrat alebo nevhodné zaobchádzanie so zariadením, ktoré je napájané na elektrinu, môže spôsobiť devastačné problémy. Znížiť bezpečnosť zamestnancov vo firme by mohla aj zlá ochrana objektov pred požiarmi. Ak chcete zabrániť znehodnoteniu materiálu potrebného na výrobu, znehodnoteniu strojov, znehodnoteniu hotových výrobkov, ale aj ohrozeniu zdravia zamestnancov, zabezpečte pravidelnú kontrolu hasiacich prístrojov.

Požiar vo firme môže výrazne ohroziť zdravie zamestnancov, preto ak nechcete ohroziť svoje podnikanie a hlavne životy zamestnancov, odporúčame vám najať si firmu, ktorá vás od týchto starostí odbremení a v plnej miere vám zabezpečí kontrolu hasiacich prístrojov, ale aj hydrantov.

Poškodené ochranné pracovné pomôcky

Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť všetkým zamestnancom ochranné pracovné pomôcky. To, aké ochranné pracovné pomôcky poskytnete, bude záležať aj od náplne práce konkrétnych zamestnancov. Bezpečnosť zamestnancov by vo firme mohli znížiť aj nekvalitné, poškodené ochranné pracovné pomôcky. Ich životnosť nie je neobmedzená a pri používaní sa opotrebovávajú. Ak chcete zabrániť ohrozeniu zdravia a chcete vytvoriť zamestnancom také podmienky, aby nebolo ohrozené ich zdravie, poskytujte im pravidelne kvalitné ochranné pracovné pomôcky. V prípade, že sa predsa len čosi stane, je potrebné zamestnancom zabezpečiť kurz prvej pomoci, avšak je potrebné urobiť všetko pre to, aby pri práci nebolo ohrozené zdravie zamestnanca. Zdravie máme len jedno, preto by sme si ho mali chrániť.

Zdroj obrázku:
sirtravelalot / Shutterstock.com